Khách hàng thanh toán ngay khi đồng ý sử dụng dịch vụ, mua hàng tại Miền Thảo Mộc Spa hoặc thời gian và giá trị thanh toán theo thoả thuận giữa hai bên.

– Giá trị dịch vụ, hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ còn hạn sử dụng và có khả năng thanh toán.

– Thanh toán trực tiếp tại quầy thu ngân.

– Chuyển khoản tới số tài khoản ngân hàng của Miền Thảo Mộc Spa

Trân trọng – Miền Thảo Mộc Spa