1. Chính sách hoàn tiền
Chính sách tại mienthaomocspa.com không hoàn trả phí dịch vụ sau khi khách hàng đã thanh toán để thực hiện dịch vụ, trừ trường hợp lỗi phát sinh từ phía chúng tôi trong quá trình thực hiện giao dịch. Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% nếu điều trị không như cam kết.

2. Chính sách đổi trả
Quý khách được quyền đổi dịch vụ sử dụng với giá trị tương đương hoặc cao hơn thì đóng thêm khoản phí chênh lệch so với số tiền ban đầu.
Như đã nêu ở điều 1, chúng tôi không chấp nhận hủy dịch vụ sau khi đã đóng tiền sử dụng.

– 2.1 Đổi trả sản phẩm:
Khi nhận được sản phẩm khác so với trên Website hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt Quý khách vui lòng phản hồi lại cho Miền Thảo Mộc Spa trong vòng 24h kể từ lúc đơn hàng giao tới.

Trong trường hợp quá 24h, chúng tôi xin phép từ chối hỗ trợ Quý khách trong việc đổi – trả hàng.

Các trường hợp cụ thể như: Miền Thảo Mộc Spa giao nhầm sản phẩm Quý khách đặt, giao thiếu sản phẩm so với đơn hàng đã đặt

Cách thức gửi phản hồi: Quý khách gửi yêu cầu đổi trả hàng cho Miền Thảo Mộc Spa đến Email mienthaomocspa@gmail.com, trong Email phiền Quý khách đính kèm hình chụp sản phẩm đã nhận được để Miền Thảo Mộc Spa có căn cứ hỗ trợ Quý khách đổi – trả hàng.

Thời gian phản hồi: Trong vòng 24h kể từ lúc nhận email của Quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ lại theo số điện thoại Quý khách đã đăng kí trong việc đổi – trả hàng.

– 2.2 Đổi trả dịch vụ:
Quý khách không được hoàn trả dịch vụ khi đã thanh toán.

Quý khách có quyền đổi gói dich vụ/ chuyển gói dịch vụ đang sử dụng sang gói dịch vụ khác với giá trị thấp hơn hoặc tương đương nếu Miền Thảo Mộc Spa thấy phù hợp với hiện trạng da của Quý khách.

3. Chính sách bảo hành
Chúng tôi thực hiện bảo hành thông qua hợp đồng cam kết về hiệu quả điều trị với khách hàng thực hiện các liệu trình trọn gói.
Nghĩa vụ bảo hành được chúng tôi thực hiện theo đúng những điều khoản được ký kết với khách hàng trước khi tiến hành gói dịch vụ.
Tùy theo từng dịch vụ chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành cụ thể từ 6 tháng, 1 năm, …. đến bảo hành trọn đời.

– 3.1 Trường hợp bảo hành dịch vụ
Khách hàng tuân theo chính xác các hướng dẫn của chúng tôi nhưng kết quả không như mong đợi, chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền.

– 3.2 Trường hợp không bảo hành dịch vụ
Khách hàng không tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi và dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Trân trọng – Miền Thảo Mộc Spa